Stipendier till Täbys gymnasieskolor 2023

tisdag 9 maj 2023

Staffan Söderberg

Stipendier till Täbys gymnasieskolor 2022-2023

Rotary är ett globalt nätverk av över 1,4 miljoner handlingskraftiga människor i mer än 46 000 lokala klubbar i 180 länder. Alla är välkomna att söka medlemskap och tillsammans initierar vi lokala och globala samhällsnyttiga projekt i klubbarna och mellan klubbarna. Rotaryklubb Täby Attunda har sedan 1975 träffats nästan 1000 gånger för att bland annat lyssna på föredrag, driva lokala och globala projekt, och genomföra ungdomsutbyten.

Varje år delar vi ut stipendier till personer som på ett framstående sätt skapat samhällsnytta inom något av de områden vår klubb prioriterar. Under Rotaryåret 2022-2023 delar vi ut 4 stipendier som syftar till att uppmuntra fortsatt intresse och utövning i området. Inom ett år efter erhållandet av stipendiet förväntas mottagaren kort presenterar under en lunch hur pengarna har kommit till nytta.

Stipendium

Kriterier

Kulturstipendium
Kontakt Gunilla Luiga, Konstnär, 
gunilla.luiga@gmail.com
0707-682196

Två stipendier om 5000 kr att delas ut till två elever, vid någon av Täbys gymnasieskolor, som visat på framstående förmåga och speciell talang inom någon av konstarterna konst, musik, dans, teater eller film. 

Hållbarhetsstipendium
Kontakt Staffan Söderberg, Hållbarhetskonsult
staffan.soderberg@amap.se
070-6912269

Ett stipendium om 4000 kr till elev eller skolmedarbetare vid någon av Täbys gymnasieskolor som på ett kreativt sätt bidragit till att i skolmiljön lyfta fram FNs globala mål 2030 för hållbar utveckling

Drogfri skola stipendium
Kontakt Märit Johansson, Apotekare marit.ik.kohansson@gmail.com
0708-723532

Ett stipendium om 4000 kr till elev eller skolmedarbetare vid någon av Täbys gymnasieskolor som på ett kreativt sätt bidragit till att motverka förekomsten av droger i skolmiljön.


Skicka förslag på person samt motivering, senast den 22e maj 2023, till Täby Attunda Rotaryklubb via mejl till taby-attunda@rotary.se eller någon av kontaktpersonerna.

Med vänlig hälsning
Staffan Söderberg, President Täby Attunda Rotaryklubb 2022-2023