Täby-Attunda RK

Grundades måndag 1 september 1975
Klubb 13077 - Distrikt 2350 - Charternummer

Sedan 1975 har Täby-Attunda Rotaryklubb ("TARK") träffats mer än 900 gånger för att utbyta erfarenheter och främja samhällsnyttiga projekt. Varje år ger vi ekonomiskt stöd till Rotary Internationals årliga projektfond samt till olika ändamål medlemmarna väljer. Vi har ofta gett stöd till Rotary Doctors, Nepal, Täby Kvinnojour, Ukraina, många internationella ungdomsutbyten, UF-företag, och delar ut konststipendium och hållbarhetsstipendium. Vi är ca 40 medlemmar varav en tredjedel är kvinnor. Välkommen som gäst och sedan som medlem!

PRESIDENTER

75 – 77  Henrik Breide
77 – 78  Gunnar Edlund
78 – 79  Bo Grefberg
79 – 80  Otto Oest
80 – 81  Göran Rissler
81 – 82  Rolf Stenquist
82 – 83  Sven-Erik Peterson
83 – 84  Hans Eklöf
84 – 85  Petr Zupanc
85 – 86  Bertil Palmqvist
86 – 87  Magnus Toss      
87 – 88  Roland Jacobsson
88 – 89  Lennart Wedin
89 – 90  Ola Edlind
90 – 91  Jürgen Kock
91 – 92  Ulf Jönsson
92 – 93  Christer Hilding
93 – 94  Sven Ågren
94 – 95  Sven-Erik Evén
95 – 96  Stefan Markelius
96 – 97  Bengt Fagrell
97 – 98  Christer Holm
98 – 99  Tommy Persson
99 – 00  Åke Wellenius
00 – 01  Sven Fjelkestam
01 – 02  Ann Modéer
02 – 03  Birger Hultman
03 – 04  Ulf Rubarth
04 – 05  Bengt Groschopp
05 – 06  Gunilla Luiga
06 – 07  Ove Ehinger
07 – 08  Bo Klasmark
08 – 09  Margareta Lindholm Larsson
09 – 10  Maurice Parry
10 – 11  Jens Johansson
11 – 12  Magnus Monsén
12 – 13  Magnus Söderberg
13 – 14  Per Sörman
14 – 15  Carl-Johan Amilon
15 – 16  Per Harald Dymén
16 – 17  Christina Lundström
17 – 18  Ari Keinänen
18 – 19  Jens Johansson
19 – 20  Magnus Söderberg
20 – 21  Maurice Parry
21 – 22  Ingela Bendrot 
22 – 23  Staffan Söderberg
23 – 24  Michael Öjermo

Paul Harris Fellow, pin och diplom, tilldelas medlem för särskilt värdefulla insatser:

1988-02-09   Otto Oest, PHF+8
1988-02-11   Ulla-Britt Oest, PHF+5
1988-09-27   Magnus Toss, PHF+3
1994-02-06   Uffe Sandberg, PHF+5
1994-09-26   Hans Johnsson, PHF+8
2004-12-06   Christina Lundström
2015-06-15   Tove Sylten, PHF+1
2015-09-25   Gunilla Luiga, PHF+1
2015-09-25   Sten Bengtsson
2016-06-13   Magnus Söderberg
2016-06-15   Tove Sylten
2017-06-12   Per Sörman
2017-06-12   Sven-Erik Evén
2020-06-08   Maurice Parry
2020-06-08   Jens Johansson
2022-06-20   Inger Callemo
2022-06-20   Christina Lundström PHF+1
2022-06-20   Per Harald Dymén
2022-03-27   Per Axel Liljequist PHF+1
2023-06-18   Bengt Fagrell
2023-06-18   Bengt Groschopp
2023-06-18   Bo Klasmark
2023-06-18   Birger Hultman
2023-06-18   Ove Ehinger
2023-06-18   Stefan Markelius

Medlemmar

Aktiva medlemmar 38
- Herrar 27
- Damer 11
Paul Harris Fellow 15
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 2
Andra kontakter 2

Adress

Täby Attunda Rotaryklubb

Wismarsvägen 12
18741 Täby
Sverige