Ungdomsutbyte 2022-2023

måndag 27 juni 2022

Staffan Söderberg

Under verksamhetsåret 2022-2023 kommer Täby Attunda Rotaryklubb genomföra ett ettårigt  ungdomsutbyte mellan Täby och Canada med skolplats på Tibble Gymnasium och värdfamiljer. Samtidigt kommer klubben ge stöd till en NGSE forsknings-studerande läkare från Mexico genom att bland annat ordna en värdfamilj. 

Ungdomsutbyte och NGSE