Besök av vår Distriktsguvenör Peter Moberg

måndag 9 januari 2023

Ingela Bendrot

Måndagen den 9 november rivstartade vi med besök av vår Distriktsguvenör Peter Moberg.

 Peter inspirerade oss genom att ge sina bästa argument för Rotary. Han lyfte bland annat upp Rotarys roll i samhället, men också den gemenskap som finns bland medlemmarna, inom klubbarna och mellan klubbar i olika delar av världen. Peter bjöd på många personliga anekdoter om på vilket sätt Rotary har spelat och spelar en viktig roll i hans liv.