TARK antar hållbarhetspolicy

tisdag 18 oktober 2022

Staffan Söderberg

Idag antog Täby Attunda RK en hållbarhetspolicy för att definiera och ta ställning för hållbar utveckling. Policyn (bifogad) är baserad på den mall som skickats ut inom Distrikt 2350 och som finns på websidan Rotarianer för Hållbar Utveckling.

TARK Hållbarhetspolicy