Våra tjänstegrenar

måndag 25 april 2022

Staffan Söderberg

Vi rotarianer ger "Service Above Self". Vilka tjänster ("service") handlar det om?

Rotarys fem tjänstegrenar är det filosofiska och praktiska ramverket för arbetet i Rotaryklubben.

Klubbtjänst omfattar de handlingar en medlem ska utföra i den här klubben för att hjälpa klubben att fungera med framgång.

Yrkestjänst har till syfte att främja hög etisk standard i affärs- och yrkeslivet, erkänna värdet av alla värdiga sysselsättningar och främja serviceidealet i allt yrkesutövande. Medlemmarnas roll innefattar att låta sig själva och sina företag ledas av Rotarys principer, och låna ut sina yrkeskunskaper till projekt som klubbarna utvecklar för att ta itu med problem och behov i samhället.

Samhällstjänst omfattar olika ansträngningar som medlemmarna gör, ibland i samarbete med andra, för att förbättra livskvaliteten för dem som bor på klubbens ort eller kringliggande område eller i kommunen.

Internationell tjänst omfattar de aktiviteter som medlemmarna ägnar sig åt för att främja internationellt samförstånd, goodwill och fred genom att främja kontakt med människor i andra länder, deras kulturer, seder och bruk, vad de åstadkommit, vad de strävar efter och deras problem, genom att läsa och korrespondera och genom samarbete i alla klubbens aktiviteter och projekt som är avsedda att hjälpa människor i andra länder.

Ungdomstjänst ger erkännande åt de positiva förändringar som ungdomar och unga vuxna åstadkommer genom aktiviteter för ledarutveckling, engagemang i serviceprojekt på hemorten och utomlands och utbytesprogram som berikar och främjar världsfred och kulturell förståelse.

Våra tjänstegrenar