Mini-EGO Rally med Cecilia Sylten och Eva Lohman!

måndag 30 januari 2023 12:00 - 13:30 , Triften, Enebybergs Gård, Rosenvägen 39, 182 45 Enebyberg, Sverige
Talare:

Cecilia Sylten och Eva Lohman


Organisatörer:
  • Michael Öjermo

 Lär känna våra medlemmar! 

Under senaste året har vi fått fyra nya medlemmar och några ytterligare är förhoppningsvis på väg in i Klubben. Därför kommer vi under fem kommande Klubbluncher anordna något som vi kallar ”Mini Ego Rally” där fem av våra klubbmedlemmar presenterar sitt liv och sina gärningar. Nu är det Cecilia Sylten och Eva Lohman som delar med sig om sina liv!

Vad är ett bra Mini Ego? 
Det finns inget enkelt svar, men den som förbereder sig väl och funderar på intressanta infallsvinklar är ofta mer intressant att lyssna till. Att bara berätta en kronologisk berättelse brukar bli mindre intressant. 

Några tips: Finns en röd tråd i ditt liv? Ett intresse som väglett dig? Hur var din allra första arbetsdag? Eller din allra sista? Vad är det viktigaste du har gjort under ditt yrkesliv? Eller som medmänniska?  Vad betyder mod för dig? På vilket sätt har du bidragit till Rotary? På vilket sätt har Rotary berikat dig? Ta gärna med dig ett foto eller en sak som representerar dig eller något i ditt liv. Berätta gärna om något som vi inte kände till - en okänd talang eller ovanligt fritidsintresse. 

I korthet: Med andra ord: vem är jag? Familj, jobb, fritid, Rotary.
Om jag fick ändra en sak i världen så skulle jag ändra.....

Mini EGO-rally!


Registrering

Tidsfristen för registrering har passerat